Digitale låseanlæg til
sundhedsinstitutioner

 

Store besøgstal, forskelligt personale, servicemedarbejdere og naturligvis de mange patienter: Sundhedsvæsnet hviler aldrig. At styre denne aktivitet, at beskytte følsomme områder imod uberettiget adgang og administrere adgangszoner og -tider sikkert er en yderst kompleks opgave. Dertil kommer den vanskelige balance imellem den nødvendige beskyttelse af mennesker, apparater, medikamentlagre osv. og bevægelsesfriheden for læger, sygeplejersker og servicepersonale på den anden side.

Sikker låsning i sygehuse er digital

Elektroniske låsesystemer er en vigtig forudsætning for omfattende sikkerhed i sygehuse, rehabiliterings- og sundhedscentre. Det digitale låse- og adgangskontrolsystem 3060 fra SimonsVoss muliggør forbindelsen af effektiv kontrol med aktiv dørstyring – og dermed den universelle magt over alle adgangsrettigheder. Også ved flere bygninger og steder.

Helst med system 3060 fra SimonsVoss

System 3060 kombinerer intelligente, digitale låsekomponenter og moderne software. Identifikationsmedier med individuelle adgangsrettigheder lukker og åbner døre berøringsfrit via radiosignal. De digitale låse kan programmeres vilkårligt. Forbundet i et centralt styret system kan døre, porte og bomme åbnes og lukkes segmentvist ved hjælp af centrale kommandoer.

Ny video: Digitale låseanlæg til sundhedsinstitutioner