Der Generalschlüssel – ein Sicherheitsrisiko?

Personer med generalnøgle har et særligt ansvar. De er det højest placerede instrument i et mekanisk adgangskontrolanlægs hierarki og kan altid åbne og lukke alle døre i bygningen. Situationen bliver tilsvarende følsom, hvis en generalnøgle mistes eller bliver stjålet. Især i sikkerhedsrelevante brancher ville det være det værste scenarie med uoverskuelige konsekvenser. Skift rettidigt til digital låseteknik, så generalnøglen ikke bliver en sikkerhedsrisiko.

Forklaring af begreb – hvad er en generalnøgle?

"Generalnøgle" er i daglig tale begrebet for en generalhovednøgle. Generalnøglen står i spidsen for flere hovedgruppenøgler. Et låseanlæg med hovedgrupper med hver deres hovedgruppenøgle anvendes, når kun få nøglebrugere skal have adgang til lokalerne og faciliteterne for en bestemt enhed. Det kan både være et enfamiliehus samt en afdeling i en større virksomhed. Princippet er: Hver dør kan låses med en egen nøgle. Ingen af disse nøgler kan åbne en anden dør. Kun med hovedgruppenøglen kan alle døre i denne enhed åbnes. Anvendelsesområder for et låseanlæg med hovedgrupper er enfamiliehuse, små kontor- og erhvervsbygninger.

Generalnøglen i et anlæg med generalhovednøgle

Anlægget med generalhovednøgle er en kombination af flere anlæg med hovednøgler. De står hver især for bestemte funktionsområder (f.eks. afdelinger) i bygningen. Generalnøglen er toppen af pyramiden. Den alene muliggør ubegrænset adgang til alle rum i bygningen. Hovedgruppenøglerne, der rangerer under generalnøglen, giver adgang til bestemte funktionsområder (lager, produkter, administration). Disse funktionsområder kan sikkerhedsteknisk deles op i enkelte segmenter ved hjælp af endnu et niveau af lavere rangerede gruppenøgler.

Anvendelsesområder for et anlæg med generalhovednøgle er industrivirksomheder, store boligkomplekser, erhvervs- og kontorbygninger.

In großen Wohnanlagen besitzt die Hausverwaltung oder der Facility Manager häufig einen Generalschlüssel

Teknik i generalnøgle

I modsætning til sin høje hierarkiske betydning i spidsen af et låseanlæg med generalhovednøgle er en generalnøgles tekniske indre til sammenligning meget enkel. Det er systembetinget nødvendigt: En generalnøgle har det laveste antal forhøjninger og fordybninger på langs. Denne bredt opstillede mekaniske form gør det muligt at åbne alle døre i bygningen, da generalnøglen passer i samtlige låsecylindre i låseanlægget. Disse generalnøgler laves ofte specielt til viceværter eller sikkerhedspersonale.

Kopier af generalnøgler skaber usikkerhed

Og her kan det blive kritisk. Ved en generalnøgle er der principielt tale om en beskyttet nøgle. En efterfølgende bestilling af en generalnøgle til et låseanlæg med generalhovednøgle er normalt kun mulig med et tilhørende sikringskort (kodekort) ved autoriserede faghandlere. Sikringskortets nummer er som regel indgraveret på alle generalnøgler. Uden dette bevis er det ikke muligt at få lavet en ny generalnøgle. Kopieringsbeskyttelsen kan være bundet til bestemte patentløbetider. Efter udløbet er kopiering væsentlig nemmere (se afsnittet Gamle anlæg). Dermed opstår de berygtede "sorte nøgler" – generalnøgler, som ingen kender, hvis oprindelse er ukendt, men som stadig hyppigt kan anvendes.

Endnu værre: Generalnøglen er væk...

En generalnøgle er uafhængigt af bygningens type egentlig altid i brug. Personer i besiddelse af en generalnøgle (f.eks. direktion, virksomhedsejere, vicevært eller sikkerhedspersonale) har altid generalnøglen ved hånden af praktiske årsager for straks at kunne få adgang til alle bygningsområder. Hvis generalnøglen altid medbringes, er der logisk nok en stor tabs- og sikkerhedsrisiko! Så snart en generalnøgle mistes, skal samtlige låsecylindre udskiftes øjeblikkeligt. Inderdøre, yderdøre, elevatorer, garager, porte. Utrolig besværligt, en fase uden ordentlig sikkerhed i bygningen og naturligvis enorme omkostninger.

Risiko ved gamle anlæg og generalnøgle

Mange virksomheder har haft deres mekaniske låseanlæg i årtier. Også selvom cylindrene stadig fungerer, rejses flere spørgsmål, hvad temaet sikkerhed angår. Ældre låseanlæg med generalnøgle kan eventuelt gemme på bestemte sikkerhedsrisici, som brugeren ofte ikke er sig bevidst om i fuldt omfang, og som gør det nemmere for lyssky personer at udøve deres "forehavende". Patenter på cylindre og nøgler tildeles eksempelvis kun for bestemte tidsperioder. Derefter kan generalnøgler for sådanne systemer kopieres legalt alle steder uden fremvisning af sikkerhedscertifikat eller -kort. Særlige problemer truer, hvis der er tale om generalnøgler med overordnet funktion. I løbet af en anvendelsestid på 20 år eller mere mistes nøgler – selv generalnøgler – som aldrig dukker op igen, og som udgør en stor sikkerhedsrisiko. Generalnøgler, hovedgruppenøgler og låsecylindre i anlæg fra f.eks. 80'erne eller 90'erne er på grund af kraftig belastning underlagt en vis slitage, der ligeledes kan påvirke sikkerhedsstatussen negativt.

Hvis virksomhedens organisationsstruktur er ændret, kan ældre låseanlæg med generalnøgle ofte kun tilpasses begrænset. Udvidelsesmulighederne kan efter så lang tid sågar være helt udnyttet. En udskiftning af låseanlægget med generalnøgle til fordel for digital låseteknik ville give mening. Afhængigt af den aktuelle driftsstruktur, som sikkert også udgør et væsentligt højere sikkerhedsbehov end tidligere, er denne udskiftning sågar tvingende nødvendig. Stil spørgsmål til den ansvarlige forsikring, ellers kan der opstå problemer i tilfælde af skader.

Løsningen: Transponder i stedet for generalnøgle

Den, der gerne vil undgå alt dette, vil spare omkostninger og vil nyde mere komfort, satser på topmoderne digitale låsesystemer fra SimonsVoss. Digitale låseanlæg har mange fordele. En er mere sikkerhed.

Mekaniske nøgler som en generalnøgle erstattes af moderne adgangsmedier, f.eks. transpondere. Så snart et adgangsmedium mistes, er det muligt at reagere inden for få minutter. Transponderen spærres i en håndevending, så bygningssikkerheden straks kan genskabes. Lange ventetider og høje omkostninger ved tab af en mekanisk generalnøgle hører ligeledes fortiden til, da anlægget inden for kort tid kan programmeres på ny. Digitale låseanlæg fra SimonsVoss giver mere sikkerhed og komfort. De er derudover mere økonomiske end den klassiske, mekaniske generalnøgle.

Digitale Schließanlage statt Generalschlüssel