Flugtdørsstyring bliver digital

Under ingen omstændigheder må det ske, at en flugtdør svigter i en nødsituation med hurtig evakuering af en bygning. Ved en bygningsgodkendt og certificeret flugtdør er alle foranstaltninger teknisk set truffet, så en sådan situation undgås. Med en ny, digital flugtdørsstyring kan sådanne døres funktioner og håndtering dog stadig udvides og optimeres i forhold til en rent mekanisk flugtdørsstyring.

 

Udfordring ved flugtdørsstyring

Flugtdøre er en elementær bestanddel af bygningsinfrastrukturen ved kontorbygninger, biografer og koncertsale, sygehuse, hoteller og skoler. Flugtdørenes antal og placering er nøje fastlagt. I tilfælde af farer tjener de til hurtig og absolut gnidningsfri evakuering af personer fra bygningen ved hjælp af deres tekniske udstyr.

Flugtdøre åbner altid i retning af redningsmuligheden. De skal tilsvarende altid kunne betjenes af alle indefra. Samtidigt må de udefra set naturligvis ikke udgøre et svagt sted, som gør det nemt at trænge ind i bygningen. Denne modsigelse, hvad funktionaliteten angår, udgør en teknisk udfordring ved planlægningen og anvendelsen af flugtdøre.

 

Mekanisk flugtdørsstyring har grænser

De nye systemer inden for digital låseteknik og adgangskontrol såsom System 3060 fra SimonsVoss har nogle væsentlige fordele i forhold til mekanisk flugtdørsstyring. Derfor anvendes de stadig oftere. Hver flugtdør og hvert oplåsnings- og frigivelsespunkt kan registreres centralt og styres intelligent ved behov. Ingen skal gå igennem bygningen, den digitale flugtdørsstyring arbejder så at sige berøringsfrit. Selve dørelementerne og de passende værktøjer inden for digital software, der fås til pc’er, viser øjeblikkeligt flugtdørenes aktuelle tilstand (åben, lukket, låst). Denne form for DoorMonitoring gør det muligt for den ansvarlige i bygningen at reagere lynhurtigt i tilfælde af farer og eksempelvis med et klik centralt at frigive alle flugtdøre samtidigt. Dette ville slet ikke kunne lade sig gøre med mekanisk flugtdørsstyring. Her ville hver mekanisk sikrede flugtdør skulle betjenes manuelt af en (flygtende) person.

 

 

 

Mere sikkerhed og komfort takket være digital flugtdørsstyring

Zutrittskontrolle_digitales_Schliesssystem_3D

En anden væsentlig fordel ved digital flugtdørsstyring er dokumentationen. For hver flugtdør i bygningen fastholdes akribisk, om og hvornår åbninger blev foretaget indefra og udefra. Fejl opdages ikke først i tilfælde af farer, når flugtdøren ikke fungerer problemfrit. De låsemedier (transponder eller kort), der er registreret fuldstændigt i det digitale låsesystem, gør det samtidigt muligt at konstatere, hvem der udførte den registrerede åbning.

I bestemte tilfælde og ved servicearbejde kan åbningen af enkelte flugtdøre være ønsket eller nødvendigt. Her er det ved digital flugtdørsstyring muligt i modsætning til mekanisk flugtdørsstyring nemt at lave tidszoner for de adgangsberettigede personer, hvor arbejdet skal udføres. Før og efter registrerer den digitale flugtdørsstyring, om den korrekte låsetilstand blev genskabt. Ved rent mekaniske flugtdøre skal det kontrolleres enkeltvist af viceværten osv.

Enkel integration af digital flugtdørsstyring

Hvis en bygning får en ny tilbygning, der ligeledes har flugtdøre, er det ikke noget problem at integrere dem i den digitale flugtdørsstyring, og yderligere administration er lig nul. Et andet plus i forhold til mekanisk flugtdørsstyring er, at digitale systemer med få udgifter til følge kan kombineres med eller integreres i eksisterende tyveri- og brandalarmer. Med tilsvarende softwaremoduler kan disse funktioner integreres i den centrale administration og gør det dermed nemmere at styre alle processer, der er relevante for bygningens sikkerhed.