Firmanøgle

Hvem har adgang til firmaet? Hvem har adgang til hvilke områder? Og hvor kræves særlig sikkerhed? Det er alt sammen spørgsmål, der skal stilles, når en eller flere firmanøgler skal udleveres. Også selvom det i første omgang lyder nemt, er der nogle ting, der skal tages højde for ved udleveringen.

 

Hvem skal have en nøgle?

Først ses på, hvem der overhovedet skal have en firmanøgle. De – groft sagt – sædvanlige oplagte er: Ejeren, direktøren og normalt også medarbejdere, der har eller skal have en firmanøgle. Men det behøver ikke kun at være dem: Ser man på aktiviteten i et firma, kan man også komme i tanke om andre. Også eksterne serviceudbydere kan have brug for adgang i form af en nøgle. Her kan eksempelvis tilbagevendende rengøringshjælp, serviceudbydere som IT-virksomheder, der tager sig af den tekniske infrastruktur, eller leverandører, der fylder lageret på egen hånd, kan nævnes. Det kan være en stor lettelse for alle involverede også at udlevere en firmanøgle til disse.

 

Hvilke nøgler findes der?

Arkiv, lager, serverrum... Jo mere man tænker over det, jo mere går det op for en, at der foruden de klassiske områder som indgangsdøre og eventuelt en separat kontordør også kan være andre områder, der kræver en firmanøgle. Bare en enkelt nøgle findes ikke, i stedet for bliver nøglebundtet hurtigt meget stort. Jo flere kompetencer en medarbejder har, jo større er sandsynligheden for, at denne ikke har en eller to nøgler med sig, men mange firmanøgler, der skal passes på.

 

Hvad skal der tages højde for ved firmanøglen?

I grunden skal der ved udlevering af firmanøgler tages højde for det samme, der generelt skal tages højde for ved nøgleudlevering: Hvis det ikke allerede er reguleret i arbejdskontrakten, skal en nøjagtig protokollering finde sted. Det skal ligeledes registreres, hvilke parter der udveksler nøgler, antallet samt en nøjagtig beskrivelse af nøglerne. Så er retssikkerheden på plads for begge parter.

Derudover er det nyttigt at formulere klare regler for tab af firmanøgler, så begge parter ved, hvad der i så fald skal ske. Spørgsmål kan dermed afklares på forhånd, hvem hæfter, hvordan informeres om et nøgletab, og hvilke konsekvenser har et tab af firmanøgle.

 

Hvad sker der ved tab af firmanøgle?

Hvis man mister sin nøgle til sin bolig, er det en meget ærgerlig og stresset situation. Når der er tale om firmanøglen, er situationen endnu værre. Problemet, at en tredjepart uberettiget kan få adgang på grund af en mistet firmanøgle, er stort, da alle andre medarbejdere heller ikke kan bruge deres gamle firmanøgler mere, men skal have nye, hvis det er nødvendigt at udskifte låse og cylindrene. Som det fremgår, koster et tab af firmanøgle ikke kun frustration, men også mange penge.

 

Hvilke fordele giver et digitalt låseanlæg?

Den, der satser på et digitalt låseanlæg, kan allerede på forhånd ånde lettet op, da ubehaget ved at skulle informere om tab af en firmanøgle bortfalder. For hvis firmanøglen mistes, kan den nemt spærres i anlægget, og det har ingen yderligere følger. I dette tilfælde skal "nøgle" dog i anførselstegn, for i stedet for en firmanøgle får medarbejderne et digitalt låsemedium såsom en transponder. Den indeholder alle medarbejderens adgangsrettigheder og kan til hver en tid udvides med flere låsesystemer (og omvendt kan adgangsrettigheder også nemt fjernes).

 

Nyd godt af mere sikkerhed, enkelthed og fleksibilitet nu, og bliv informeret om digitale låsesystemer som System 3060 fra SimonsVoss. Kontakt os!