Dørtilstandsovervågning – digitalt ikke noget problem

Når kriminalpolitiet offentliggør sin statistik over indbrud, udgør en vis procentsats som regel tilfælde, hvor en person har glemt at låse en dør til huset. Hvis husejerne havde en dørtilstandsovervågning, ville sådanne tilfælde undgås. Hvad der i private husholdninger bare ville betyde en kort kontrol af indgangs- eller kælderdøren, kan ikke realiseres i større industri-, kontor- eller erhvervsbygninger. Her er en manuel kontrol af alle bygningens døre for tids- og omkostningskrævende og dermed urealistisk.

Alligevel er det i sådanne bygninger ufravigeligt at kende og konstant at overvåge statussen for især de vigtigste døre. En sådan problemfri og pålidelig kontrol er ikke mulig ved bygninger med rent mekaniske låseanlæg. Her kan teoretisk alle, der befinder sig i bygningen, og alle, der har en nøgle, ændre en dørs tilstand udefra, uden at dette opdages med det samme. Eneste undtagelse er flugtvejsdøre, der i hver bygning overvåges elektronisk uafhængigt af den anvendte låseteknik, så de i tilfælde af farer rent faktisk åbner udad og muliggør flugt i det fri uden yderligere hjælpemidler. Overvågningen sker via elektronisk kontakt, der ved betjening af døren udsender et akustisk eller optisk signal.

I hvilken tilstand kan døre befinde sig? Følgende situationer er mulige:

  • Åben
  • Åben (for) længe
  • Lukket (kun via låsefalle)
  • Låst 1 gang
  • Låst 2 gange
Digitale Türzustandsüberwachung

 

Inden for det moderne objektområde hører dørtilstandsovervågningen via digital låseteknik til et meningsfuldt og effektivt sikkerhedskoncepts centrale krav.

Generalschlüssel_Sicherheitspersonal Generalschlüssel_digitales_Schliesssystem

I modsætning til bygninger med mekanisk låseteknik er udgifterne til kontrol og overvågning til sammenligning lave og kan nemt gennemføres af en person (portner, vicevært, vagttjeneste). Digital låseteknik har forudsætningerne for at kunne vise alle nævnte dørtilstande og til altid at kunne reagere øjeblikkeligt på en ændring ved en dør. SimonsVoss som pioner inden for digital låseteknik tilbyder funktionen „DoorMonitoring“, ved behov i forbindelse med visualiseringsprogrammet „SmartSurveil“.

Den elektronik, der anvendes her, kan meget mere end at skelne imellem „åben“ og „lukket“. Ved anvendelse af digitale låsesystemer betyder dørtilstandsovervågning konstant at få enhver ændring ved dørene registreret og dokumenteret. De digitale låsemedier, som personer skal identificere sig med ved dørene, tillader straks tilbagemeldinger om, hver der har betjent hvilken dør hvornår – uafhængigt af, om det var berettiget eller ej. Denne dokumentation er en ekstremt værdifuld funktion især ved alle døre til områder med høj sikkerhed. Tilsvarende kan digitalt beskyttet dørtilstandsovervågning også koncentreres omkring bestemte følsomme områder i virksomheden.

 

Digital låseteknik med sammenkoblede døre gør håndteringen af dørtilstandsovervågningen til en meget nem opgave. Med kombinationen af DoorMonitoring-låsecylindre og SmartSurveil-softwaren på sin computerskærm ser portneren eller viceværten altid og især efter fyraften med det samme, om og hvor i bygningen en dør stadig er åben og ikke er blevet låst korrekt. Derudover får denne automatisk en meddelelse, hvis en dørs tilstand ændrer sig eller en dør et sted er åben for længe, fordi en person har glemt at lukke og låse den. Det er dermed tydeligt, hvordan sikkerhedsniveauet i bygningen kan øges væsentligt med en dørtilstandsovervågning baseret på digital låseteknik sammenlignet med et traditionelt mekanisk låseanlæg.

Forresten fungerer princippet også omvendt: Med det beskrevne digitale udstyr kan portneren eller viceværten også fjernåbne døre i tilfælde af farer..