Centralnøglen – et fortidslevn…

Alle beboere i samme flerfamiliehus har den i lommen eller i nøglebundtet: centralnøglen.

Med den åbnes alt, som skal være tilgængeligt for alle i bygningen, fra hoveddør til cykelkælder. Det mekaniske system bag centralnøglen er et anlæg med centrallås.

Dem er der stadig mange af i Tyskland. Sikkerhed og komfort efter nutidens målestok opnås kun begrænset med en centralnøgle eller et anlæg med centrallås. Der findes mere attraktive løsninger: digitale låsesystemer.

Zentralschlüssel
Zentralschlüssel – Seniorenwohnheim

Hvor anvendes en centralnøgle?

Klassiske anvendelsesområder for et anlæg med centrallås med centralnøgle er hovedsageligt flerfamiliehuse, lejligheds- og ejerlighedskomplekser samt forskellige former for kollegier, seniorboliger eller lignende institutioner.

Grundprincippet er altid en kombination af "fællesindgange" (f.eks. hoveddør) og individuelle indgange (f.eks. indgangsdør til bolig) i en og samme bygning. Foruden beboerne har viceværten eller ejeren af boliganlægget som regel også en centralnøgle. Disse personer har dermed alle adgang til fællesområderne, men ikke til de individuelle boliger og faciliteter (f.eks. postkasse, kælderafdeling).

 

Sådan fungerer en centralnøgle

Mange enkeltpersoner skal kunne låse en eller flere "centrale" døre i bygningen, f.eks. hoveddør eller kælderdør. Men en lejer eller ejer må med sin nøgle ikke kunne låse sig ind i andres bolig. En centralnøgles tekniske kompleksitet i et anlæg med centrallås ligger netop i centralfunktionerne.

Hver enkelt nøgle skal være integreret i låsecylinderens stiftsystem i alle centrale døre, så den kan låse. Hver lejer eller boligejer i bygningen har kun en centralnøgle til åbning eller lukning af både de centrale døre (port, hoveddør, fitnessområde, kældergarage, affaldsrum) og af døren til sin bolig, sin postkasse, sit kælderrum.

Fordele ved en centrallås

Zentralschlüssel – Schließplan

Hovedargumentet for et anlæg med centrallås er grupperingen af enkelte adgangsrettigheder. Der kan dannes forskellige persongrupper (f.eks. alle, der tilhører en boligenhed). Hver persongruppe får udleveret en centralnøgle, der passer til dørlåsene i det godkendte adgangsområde og til alle centralt benyttede døre.

Adgangen for en ekstern persongruppe som vicevært, rengørings- og sikkerhedspersonale til bestemte områder i et bygningskompleks kan dermed reguleres tydeligt i et anlæg med centrallås med centralnøgle.

En centralnøgle har store ulemper

Miseren starter i det øjeblik, hvor en centralnøgle i et anlæg med centrallås mistes. Fra dette øjeblik garanteres bygningens sikkerhed ikke længere. Afhængigt af, hvilken ejer af en centralnøgle der har mistet denne, er bestemte områder ubegrænset tilgængelige, under alle omstændigheder alle fællesområder. Og det kan være i flere timer eller dage – for hvis en centralnøgle mistes, skal hele anlægget med centrallås udskiftes.

En reservenøgle er som regel vanskelig at få på kort tid, derudover opstår høje omkostninger – afhængigt af bygningens størrelse og antallet af døre løber det hurtigt op i et femcifret beløb.

Kopiering af centralnøgle er problematisk

Hvis patentbeskyttelsen på en centralnøgle er udløbet, og der er råemner af nøgler i omløb, kan en nøglekopi normalt laves ved enhver større jernbanestation. Det er naturligvis ulovligt, men kan ikke kontrolleres i praksis. Centralnøgler, der opstår på denne måde, kaldes i fagkredse "sorte nøgler". Ingen kender det nøjagtige antal, ingen ved, hvem der ejer dem.

F.eks. vil fremleje af en bolig være nok til, at der laves en ulovlig centralnøgle: Hovedlejeren tager sin centralnøgle med og får lavet en ulovlig centralnøgle til sin logerende. Hvis fremlejen slutter, og den hidtil midlertidige beboer forlader bygningen endegyldigt og tager sin ulovligt fremstillede centralnøgle med, vil bygningens sikkerhed være i fare. Ejere, lejere eller vicevært har i løbet af årene mistet det nøjagtige overblik over, hvilke og hvor mange centralnøgler der findes til bygningens anlæg med centrallås.

Digital låseteknik erstatter centralnøglen

Til flerfamiliehuse, lejligheds- og ejerlejlighedskomplekser tilbyder SimonsVoss Technologies GmbH (Unterföhring) fleksible, digitale systemløsninger, der sørger for sikkerhed i både nybyggeri og eksisterende bygninger og giver brugerne mere komfort. I stedet for mekaniske profilcylindre anvendes digitale låsecylindre i dørene. Centralnøglerne og alle andre mekaniske nøgler erstattes af moderne, elektroniske adgangsmedier. Disse medier i form af transpondere eller kort programmeres tilsvarende til de nødvendige døre. De fungerer uden berøring og giver adgang ved, at de kortvarigt holdes foran låsen. Hele det digitale låseanlæg og alle udleverede låsemedier kan administreres og styres nemt ved hjælp af Facility Management. Det er muligt at reagere øjeblikkeligt og målrettet ved tab af et låsemedium eller ved udlevering af en ny adgangsrettighed. En ny transponder koster kun et par euro, sletning af det mistede medium og programmering af et nyt kræver nogle få klik i administrationssoftwaren LSM fra SimonsVoss.

Beboeren forbliver fortsat fleksibel ved anvendelse af et digitalt låseanlæg fra SimonsVoss. En nabo kan således midlertidigt få adgang til lejligheden for eksempelvis at vande blomster. Samtidigt har viceværten takket være softwaren et samlet overblik over alle bygningens adgangsrettigheder i realtid: Hvem må færdes hvor hvornår?

Zentralschlüssel – digitales Schließsystem

Ingen problemer ved nøgletab

Zentralschlüssel – Transponder

Budgettet er ikke altid stort nok til, at alle døre i hele bygningen kan optimeres digitalt. Lejlighedskomplekser er et praktisk udgangspunkt for at skifte til digital låseteknik, hvor hovedindgangsdørene har elektriske døråbnere. Her kan den digitale nøglekontakt SmartRelais 2 fra SimonsVoss eftermonteres. En ekstern serviceudbyder, f.eks. en forhandler af sikkerhedsløsninger og SimonsVoss-partner, eller husets egen tekniker styrer det billige system for boligforeningen eller husets administration. Et hvidt hus til udvendig montering monteres udvendigt ved dørgrebet, den integrerede elektronik styrer det eksisterende dørgreb. Åbningen aktiveres ved hjælp af en individuelt programmeret transponder (kort eller chip-tag).

Også her gælder: Hvis en beboer mister dette låsemedium, skal en dyr centralnøgle ikke længere udskiftes. Viceværten eller den eksterne serviceudbyder opretter (programmerer) en reservetransponder. Når denne anvendes første gang, slettes adgangsrettighederne for den mistede transponder automatisk, der nu ikke længere kan anvendes af nogen. Dermed etableres sikkerheden umiddelbart igen.