Brandalarm og digital låseteknik – den perfekte løsning i tilfælde af brand

Hvert sekund tæller, når der opstår brand i en bygning. Jo hurtigere ild og røg opdages, lokaliseres og alarmeres, jo hurtigere kan reaktioner igangsættes, mennesker evakueres, brandbekæmpelse startes og materielle skader begrænses. Hvis en brandalarm kun arbejder sammen med mekaniske sikkerhedskomponenter, kan det koste (for) meget tid. Digitalt understøttet brandalarmteknik reagerer i en brøkdel af et sekund og åbner eksempelvis døre centralt og øjeblikkelig

 

Den kædereaktion, der igangsættes af en brandalarm og brandalarmcentralen som vigtigste modul i tilfælde af brand, er afgørende for at undgå personskader og materielle skader. Meldingen medfører alarm, så systemet kan sætte slukningsanlæg, sprinklere, røgudsugningsanlæg osv. i gang. Samtidigt fordeler brandalarmcentralen de nødvendige informationer til alle vigtige steder. Det er meget vigtigt, at dette også omfatter de digitale låsesystemer. Udbydere af elektronisk adgangskontrolteknik såsom SimonsVoss integrerer begge verdener – brandalarmteknik og adgangskontrol – til en effektiv og hurtigtreagerende totalløsning.

Brandalarmanlæg og brandalarmcentraler kombineret med mekanisk bygningsudstyr (f.eks. dørlåse) kræver ofte, at personer involveres. Deres faglige uddannelse kræver kontinuerlig uddannelse, fejlbetjeninger kan på grund af den hektiske situation i tilfælde af alarm ikke udelukkes. Problematikken vedrører så ikke kun dem, der flygter ud ad bygningen, men også redningsfolk, der vil rykke ind for at bekæmpe branden, som eventuelt ikke kan komme ind i bygningen alle steder og hurtigt nok. Dette scenarie medfører et farepotentiale, som ved automatiserede styringsforløb af digitalt understøttet brandalarmteknik er væsentligt lavere.

 

iStock-1167774148_Brandschutz

Den digitalt understøttede brandalarmtekniks nøglebegreb er sammenkobling. Hvis der opstår brand og brandalarmen aktiveres, sendes dette signal umiddelbart til brandalarmsystemet, parallelt til brandvæsnet og samtidigt også til de digitale låsesystemer i bygningen. De er programmeret til ”frigiv døre“, hvis alarmen aktiveres – og det sker dermed så. Redningsfolk får således også umiddelbart adgang.

Men digitalt understøttet brandalarmteknik fungerer også offline. Her skal der monteres et brandmandsnøgledepot med digital låseteknik enten i bygningen eller udendørs. I tilfælde af brand eller i nødstilfælde kan brandfolk åbne og hente det digitale låsemedium (kort, transponder), der er programmeret med adgangsret til alle døre.