Altid vigtig: Nøgleoverdragelsesprotokollen

Den, der vil undgå problemer i forbindelse med en nøgleoverdragelse, skal lave en nøgleoverdragelsesprotokol. For nogle kan det være en besværlig form for bureaukrati, men også selvom det ikke er lovpligtigt at lave en nøgleoverdragelsesprotokol, anbefales det alligevel af mange grunde at lave en.

 

Definition: Nøgleoverdragelsesprotokol

Hvilke nøgler overdrages af hvem til hvem? Svarene på disse spørgsmål dokumenteres i nøgleoverdragelsesprotokollen. For retsligt at være på den sikre side, bør parterne nævnes tydeligt, og også nøglerne skal betegnes entydigt i nøgleoverdragelsesprotokollen, inkl. benævnelse af antal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvornår er en nøgleoverdragelsesprotokol nyttig?

Når nøgler overdrages, er det som allerede nævnt i starten altid nyttigt at lave en nøgleoverdragelsesprotokol. Det gælder for samtlige nøgleoverdragelser. Når man tænker på nøgleoverdragelser, tænker man sikkert i første omgang på en lejlighed eller et lejet hus, for her overdrages nøgler for en tidsbegrænset eller ubegrænset periode, der skal leveres tilbage efter lejemålets afslutning. Et klart tilfælde altså, hvor en nøgleoverdragelsesprotokol er meget nyttig.

Lejligheder og lejede huse er for længst ikke de eneste steder, hvor nøgleoverdragelser finder sted. Der er mange situationer, hvor det giver mening at lave en nøgleoverdragelsesprotokol. Garager eller lejede lagre til midlertidig opbevaring af ejendele kan være sådanne steder. Dette er også tilfælde, hvor det er en god idé at dokumentere nøgleoverdragelsen skriftligt.

Men ud over lejemål er der situationer, hvor en nøgleoverdragelsesprotokol er nyttig. En meget vigtig situation er, når man tiltræder en stilling. I de fleste tilfælde får man også udleveret en nøgle, så man kan komme ind i firmaet. Da alle nøgler en dag skal leveres tilbage, skal der også her protokolleres en overdragelse.

De hidtidige udgaver omhandlede altid tidsbegrænsede eller ubegrænsede perioder, men i hvert fald endelige overdragelser. Men hvad nu, hvis der er tale om et køb, og en ejerlejlighed eksempelvis købes? I henhold til retssikkerheden bør der også her laves en nøgleoverdragelsesprotokol over, hvilke og hvor mange nøgler der er overdraget.

 

Hvad skal der tages højde for ved nøgleoverdragelsesprotokollen?

Vigtige nøgledata er allerede nævnt i protokollen: Parterne skal nævnes nøjagtigt, og for at undgå misforståelser skal nøglerne også helst nævnes nøjagtigt. Men derudover bør nøgleoverdragelsesprotokollen foruden en ren benævnelse og fortegnelse også indeholde, hvilke konsekvenser der truer, når en eller flere af de nævnte nøgler mistes.

En graverende konsekvens er omkostningerne, der kan opstå, hvis en nøgle mistes, for så skal låse og nøgler muligvis udskiftes. For at dette sker hurtigt, efter at nøglen mistes, kan der i nøgleoverdragelsesprotokollen også nævnes en frist for, hvornår et nøgletab skal meddeles.

 

 

Hvordan forholder det sig ved digitale låsemedier?

Ikke kun nøgler i egentlig forstand kan overdrages, også andre låsemedier anvendes ofte. Mange firmaer satser eksempelvis på transpondere eller SmartCards. Da disse opfylder samme formål, anbefales det også i dette tilfælde i høj grad at lave en tilsvarende nøgleoverdragelsesprotokol.

Omkostningerne i tilfælde af et nøgletab, der er anført i nøgleoverdragelsesprotokollen, vil ved et digitalt låsemedium være væsentligt lavere end ved en mekanisk nøgle. Hvis et digitalt låsemedium mistes, kan det nemt spærres i anlægget. Det er ikke nødvendigt at udskifte låsene, og det største omkostningspunkt, der truer i tilfælde at et nøgletab, bortfalder dermed.

 

Her kan du finde flere oplysninger

Er du interesseret i et digitalt låseanlæg? Her kan du finde informationer om System 3060. Kontakt os, hvis du har spørgsmål!