Adgangsrettighed

En enkel konstatering: Uden adgangsrettighed er der ingen adgang. Hvad enten der er tale om en entrébillet til foranstaltninger og seværdigheder eller billetter til transportmidler – bestemte steder kræver adgangsrettighed. Man kan således også betragte nøglen som en adgangsrettighed, for den, der gerne vil åbne døren, har brug for denne, som dermed ikke kun udgør den symbolske ret, men også fungerer som døråbner.

 

Home Sweet Home

Den største betydning og også den, som her først falder en ind, er adgangsretten til lejligheden eller huset, som man lejer eller ejer. Her har man naturligvis også brug for en nøgle. Den er lejeren/ejeren i besiddelse af, men også andre personer kan få brug for en nøgle: Familie, slægtninge, medbeboere, evt. også naboer (i form af en deponeret ekstranøgle), men måske også personer som rengøringshjælp, der er ansat i husholdningen.

Alt vedrørende hjemmet

Hus/lejlighed er ikke altid det eneste. Der kan være flere adgangsrettigheder til steder nær boligen: Parkeringsplads (f.eks. en garage), havehus o.l. Også her er der brug for en nøgle, hvis man har adgangsret til disse steder.

 

Zutrittsberechtigung in privaten Haushalten

På arbejdet

Et andet vigtigt sted, hvor der kræves adgangsrettighed: Ens arbejdsplads. Det kan være en adgangsrettighed, der kan dog også være forskellige adgangsrettigheder afhængigt af arbejdssted. Her kan der være tale om: Er hovedindgangen nok? Er ens egen arbejdsplads låst separat? Kommer der flere lokaler til, der kræver adgangsrettighed, såsom lager eller serverrum? Hvis der er adgangsrettigheder her, kræves også nøgler. Derudover skal der også tages højde for, om der f.eks. er en firmaparkeringsplads, hvortil der kræves en yderligere adgangsrettighed.

Adgang udefra

Det er ikke kun personer, der hører til virksomheden, der har adgangsrettighed, andre arbejdskræfter kan også have behov for adgang. Endnu mere end i privat regi kan det være rengøringshjælp, men også eksterne besøgende som leverandører kan have brug for at få adgang, hvis de f.eks. skal have mulighed for selv at komme ind på lageret og aflevere varer der. Også her er der behov for adgangsrettigheder.

 

Schlüssel verloren

Adgangsrettighedens gængse form: Nøglen

Så almindelig en nøgle er, så tung kan den også blive – nemlig, når man ikke kun skal have en nøgle med sig, men mange. Jo flere adgangsrettigheder man har, jo flere nøgler kan der være tale om. Især i arbejdsregi kan nøglebundet således blive meget stort.

Det forholder sig sådan: Den, der har mange nøgler på sig, kan også hurtigere miste en eller flere af dem. Helt uafhængigt af antallet: Det er altid ærgerligt at miste en eller flere af dem og kan også finansielt være et hårdt slag. En kendsgerning er: Selvom man selvfølgelig fortsat har adgangsrettighed til lokalerne, kan man ikke få adgang uden nøglerne. Dertil kommer, at nogen muligvis kan finde den mistede nøgle og på den måde kan få uberettiget adgang. Noget andet er: Cylinder og nøgle skal udskiftes for at genskabe sikkerheden, hvilket afhængigt af nøgletype og -antal kan blive en stor økonomisk belastning.

Et meningsfuldt alternativ er her anvendelse af et digitalt låseanlæg. Dermed bortfalder den analoge nøgleoverdragelse, og derudover reduceres også antallet af nøgler. Eller i dette tilfælde: Låsemedier. For: Alle adgangsrettigheder kan gemmes centralt i et medium (ideelt en transponder). Der er dermed mere plads i lommen og mindre plads til bekymringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyd godt af fordele digitalt

Som allerede beskrevet: Med et digitalt anlæg er det muligt at gemme alle adgangsrettigheder i en transponder i stedet for at have mange nøgler (valgfrit også i et SmartCard eller et andet medium). Og hvis den alligevel skulle mistes, er skaden ikke stor, da låsemediet i dette tilfælde bare kan spærres i anlægget.

En anden fordel er, at adgangsrettighederne ikke kan forenes i et medium, men også, at de kan være tidsbegrænset. Hvis man i et firma f.eks. ved, at leverandører altid kommer om morgenen mellem kl. 8 og 10, så kan deres adgangsrettigheder i låseanlægget også fastlægges til kun dette tidsvindue i låseanlægget – med nogle få klik.

 

 

 

Hvis du er interesseret...

Få mere at vide om den digitale låseteknik, og nyd godt af en enkel og komfortabel løsning, med hvilken du altid kan reagere fleksibelt, som f.eks. System 3060 fra SimonsVoss. Se på www.simons-voss.com.