Adgangskort

Egentlig et enkelt princip: Den, der vil have adgang til bestemte områder, skal have et adgangskort. Det kender man også fra gængse adgangskort til eksempelvis koncerter eller i museer, bortset fra at adgangskortet her kaldes en "entrébillet" og i de fleste tilfælde kun er beregnet til at blive anvendt en gang.

 

Det går også flere gange

Foruden adgangskort, der berettiger til en enkel anvendelse, findes også adgangskort, der kan anvendes flere gange. "Flere gange" kan betyde et bestemt antal anvendelser ("titurskort") eller til et bestemt tidsinterval ("sæsonkort", "månedskort" osv.). Sidstnævnte kendes blandt andet fra zoologiske haver og museer.

Adgangskort, der kan anvendes flere gange, er også meget udbredt inden for den kollektive trafik, for her undgås ikke kun, at et nyt kort skal indløses før hver tur, men at det også er muligt at spare penge på denne måde.

 

Manuel stempling eller digital scanning

En stadig meget gængs form er adgangskort i papirform, der stemples manuelt – eksempelvis med klip eller stempling. Der findes netop inden for områderne kollektiv trafik og entrébilletter efterhånden også digitale alternativer, men overvejende støder man stadig på adgangskort i papirform til enkeltture.

Den digitale form er derimod især udbredt der, hvor adgangskort kan anvendes mere end en gang. Du kender det måske fra værelseskort, hvormed du får adgang til dit hotelværelse, men det er efterhånden også meget udbredt andre steder, hvor adgangskort kan anvendes flere gange.

 

Anvendelse af et adgangskort med lang frist

Ikke kun kortvarig anvendelse af adgangskort (som i de nævnte tilfælde) er mulig, man kan også snildt forestille sig, at teknikken erstatter den klassiske nøgle. I stedet for med en nøgle kan du få adgang til de steder, som du vil, med dit digitale adgangskort. Hvad enten det er i privat regi eller firmaregi: Du nyder i hvert fald godt af de mange fordele.

 

 

 

 

Digital adgangskontrol ved en gennemgang
Lukket elevatordør i en gang

Så fordelagtigt er det digitale adgangskort

Med det digitale adgangskort hører et tungt nøglebundt fortiden til, for forskellige adgangsrettigheder kan nemt gemmes på et medium. Du har dermed ikke brug for et separat kort til hver dør, men kan programmere kortet, så det gælder som adgangskort til forskellige døre. Det gøres nemt med nogle få klik (det er selvfølgelig lige så nemt at fjerne adgangsrettigheder).

En anden fordel er: Også tidsmæssigt kan adgangskortets rettigheder begrænses. Det betyder: Det kan f.eks. ligeledes programmeres, at rengøringshjælpen kun skal have adgang til lokalerne på bestemte tidspunkter.

En anden meget stor fordel er, at det er ikke noget problem, hvis et kort mistes. Mens en mistet nøgle kan blive en dyr affære, kan et mistet adgangskort nemt spærres i anlægget og udgør således ikke længere nogen sikkerhedsrisiko.

 

Aktivteknologi giver endnu flere fordele

Også selvom adgangskortet og dets passivteknologi giver mange fordele, er der endnu flere fordele ved at anvende en transponder, der kan tilskrives aktivteknologien, da du med denne kontrolleret låser op med et tryk på en knap. Derudover har transponderen et stabilt, beskyttet hus (godt imod hærværk og manipulationsforsøg) samt en meget lang batterilevetid på op til 10 års standby.

 

Vi er der for dig

Vil du fremover sikre dine lokaliteter med et digitalt låseanlæg som System 3060 fra SimonsVoss? Vi hjælper dig gerne og står til rådighed ved spørgsmål. Kontakt os!