Adgangskontrol? Via kort!

Find kortet frem, hold det foran døren, og den åbner sig allerede. Hvis du en gang imellem overnatter på hotel, har du sikkert allerede oplevet denne procedure. På den ene side for selvfølgelig at komme ind i dit værelse, men på den anden side måske også for at kunne komme ind i andre af hotellets områder såsom wellnessområdet, for stadig flere hoteller benytter sig af denne form for adgangskontrol til deres faciliteter. Af gode grunde, for det giver mange fordele at vælge denne form for adgangskontrol.

 

Hvad er fordelene ved adgangskontrol med kort?

Sikkerhed, hotellet har fordele ved at anvende kort som adgangskontrol. Men for gæsten er det også praktisk: I stedet for en nøgle får du et praktisk kort, som nemt kan spærres, hvis du skulle være så uheldig at miste det. Altså fordele for begge sider: Hotellet skal bare spærre kortet, der er ingen lås, der skal udskiftes, og du behøver ikke at frygte at skulle betale for en sådan udskiftning. Du skal højst betale for kortets værdi, og hotellets adgangskontrol er efter nogle få klik så sikkert som før.

 

Hvilke anvendelsesområder er der mere?

Som variant af adgangskontrollen i hoteller kendes kortet sikkert godt, men der er stadig mange andre muligheder for, hvordan du kan anvende adgangskontrol på denne måde. I grunden ville den også være tænkelig i din bolig, men digital låsning giver især mening, hvor der er mange låse og hersker ivrig aktivitet. Her bør man overveje at installere en digital adgangskontrol.

Adgangskontrol via kort kan også anvendes i et firma, en myndighed og generelt i organisationer – mulighederne er mange. Systemet er heller ikke fastlagt til en bestemt branche, da fordelene ved den digitale adgangskontrol er meget anvendelig alle steder.

 

Hånd med adgangskort ved en læseenhed

Er der flere fordele ved denne form for adgangskontrol?

Med hotellet som eksempel har du allerede set kortets fordele: Hvis kortet mistes, spærres det bare i systemet, og et reservekort kan oprettes. Sikkerheden er genskabt med få udgifter, og adgangskontrollen kan passeres igen.

Derudover er en stor fordel, at adgangsrettighederne på kortet oprettes "individuelt". For hver person, der får et kort til adgangskontrol, er det muligt at fastlægge separat, hvilke adgange og rettigheder denne skal have. Hvis du f.eks. arbejder på kontor, kan du få adgang til virksomhedens hovedindgang og dit kontor. Hvis du arbejder i produktionen, kan du anvende dit kort der. Selv eksterne personer kan få et kort til adgangskontrol, så f.eks. en leverandør kan levere varer direkte på lageret.

Fleksibiliteten, som digital adgangskontrol med kort giver, er ligeledes en fordel: Adgangsrettigheder kan udvides og fjernes med kort frist. Hvis et anvendelsesområde udvider sig på grund af en ferierepræsentation, kan adgangsrettigheder udvides lige så hurtigt, som de også kan fjernes, hvis et kort f.eks. mistes.

 

Adgangskontrol ved en gennemgangsdør

Hvad er der ellers af muligheder foruden låsesystemer?

Ved at anvende digital adgangskontrol har du foruden adgang til bygninger og lokaler også andre muligheder for at tildele rettigheder. Hvis du f.eks. arbejder i et firma med et varelager, hvor der anvendes gaffeltruck, kan kortet foruden til adgangskontrol også anvendes til at starte netop disse køretøjer.

Hvis der allerede er et system til rådighed, er en tilslutning mulig. Måske er der allerede et kortbeskyttet system til tidsregistrering. Det kunne i givet fald integreres i adgangskontrollen.

Derudover nyder du også godt af et tidsmæssigt aspekt i adgangsstyringen: På kortet – eller i den tilhørende software – kan det konfigureres, at nogle personer kun har adgang på bestemte tidspunkter. Det kan f.eks. være rengøringshjælpen, der kun skal have tidsbegrænset adgang til lokalerne.

 

 

 

Aktivteknologi: det bedre alternativ til adgangskontrol via kort?

Med kortet til adgangskontrol har du et meget sikkert adgangsmedium. Men endnu bedre er anvendelsen af aktivteknologi, eksempelvis ved hjælp af en transponder. Den låser op via et tryk på en knap, har et stabilt hus (beskyttet imod hærværk og manipulation) og holder op til 10 år i standby.

 

Er du interesseret?

Kontakt os, så vi sammen kan finde den rigtige adgangskontrol til dit individuelle sikkerhedsbehov.