Adgangskontrol – helst digitalt!

Alle kender skiltet: ”Ingen adgang for uvedkommende!” Med denne sætning er grundprincippet ved adgangskontrol egentlig allerede beskrevet. Ifølge Wikipedia styrer adgangskontrollen adgangen via et af ejeren fastlagt regelsæt „Hvem?−Hvornår?−Hvorhen?“, så kun adgangsberettigede personer kan få adgang til de for dem frigivne områder i bygninger eller beskyttede arealer på et område.

Begreberne adgangskontrol i forbindelse med et område med adgangsrettigheder og adgangskontrol anvendes ofte synonymt. I den professionelle sprogbrug og inden for de tilsvarende brancheområder er adgangskontrol i forbindelse med et område med adgangsrettigheder ensbetydende med styring og overvågning af den fysiske adgang til rum, mens adgangskontrol som regel står for den styrede adgang til computere og kommunikationsnet.

Bag begrebet adgangskontrol i forbindelse med et område med adgangsrettigheder gemmer der sig et meget stort spektrum af muligheder, der kan konverteres. Det strækker sig fra portneren ved virksomhedens indgang, der så at sige registrerer med øjnene, hvem der vil ind på virksomhedens område, til det højteknologiske digitale system til adgangskontrol, der betjenes berøringsfrit, registrerer data, sammenligner, eventuelt gemmer og automatisk giver adgang.

Moderne adgangskontrol er digital

I mange årtier fungerede adgangskontrol kun i en dimension. Med den passende nøgle kunne en dør låses op eller låses. Den, der ikke havde denne nøgle, kunne ikke komme ind i rummet. Man kommer her til at tænke på viceværten eller portneren med et stort nøglebundt – dengang var de „manager“ over adgangskontrollen. I årtier (og også stadig i dag) anvendes mekaniske låseanlæg – enten med generalnøgle eller med centralnøgle. Teknik og organisation ved sådanne anlæg giver en noget mere krævende adgangskontrol, da flere døre afhængigt af hierarki kan betjenes med en og samme nøgle. Men ved disse anlæg ved ingen, hvem der har betjent dørlåsen hvornår. Adgangskontrol efter nutidens målestok arbejder elektronisk og giver mange tekniske funktioner og individuelle tilpasningsmuligheder. Adgangskontrol i dag er digital!

Adgangskontrol og adgangsstyring

Kun et digitalt system til adgangskontrol kan opfylde alle krav til moderne bygningsteknologi med fleksible, skræddersyede løsninger. Foruden basiskriteriet sikkerhed er aspekter som central styring, kabelfri drift, sammenkoblingsmuligheder, ukomplicerede udvidelser, enkel administration med effektiv software og intelligente ekstrafunktioner efterspurgt hos ordregiverne.

De komplekse muligheder ved digital låseteknik medfører, at adgangskontrol egentlig snarere beskriver en delfunktion, der er integreret i et overordnet system til adgangsstyring. Det kan fastlægges nøjagtigt med digitale låsesystemer såsom System 3060 fra SimonsVoss, hvilke personer der går ind i hvilke rum hvornår, og åbner eller låser døre (må). Funktioner som DoorMonitoring tjener til aktuelt at overvåge, dokumentere og dermed også på et senere tidspunkt at kunne bevise hver af disse funktioner og trin i løbet af adgangskontrollen i realtid.

Alles im Blick: DoorMonitoring macht digitale Zutrittskontrolle in allen Dimensionen übersichtlich und leicht zu handhaben.

Adgangskontrol er fleksibel

Moderne bygningsarkitektur satser især på fleksible lokalekoncepter. Bogholderiet, som i årtier befandt sig i samme lokale, findes eksempelvis ikke mere. I stedet for er de ansatte ofte ved skiftende arbejdspladser eller delvist derhjemme – denne situation kan mekanisk låseteknik ikke følge under realistiske betingelser. Adgangskontrol af den gamle type halter så meget efter forholdene. Elektronisk adgangskontrol via digital låseteknik minimerer udgifterne til sådanne tilpasninger ved anvendelsesændringer til nogle få klik i den centrale administrationssoftware. Bare en af mange fordele ved moderne adgangskontrol.

Nøgletab ikke noget problem

Identifikationen af den adgangsberettigede person sker som regel ved hjælp af moderne RFID-transponder eller SmartCard, men kan også ske via kontrol via et PIN-tastatur. Også kombinationen af disse teknologier med hinanden er hos SimonsVoss mulig som ekstra faktor for adgangskontrollen. Tabet af et låsemedium klares hurtigt og effektivt: I stedet for som ved en generalnøgle eller centralnøgle at skulle udskifte alle relevante låsecylindre i et mekanisk låseanlæg, er det ved digital adgangskontrol nok at spærre det pågældende identifikationsmedium, programmere et nyt låsemedium, og anlægget er straks sikkert og anvendeligt igen.

Adgangskontrol er komfortabel

Digitalt styret adgangskontrol omfatter meget mere end døre. Alle nævnte funktioner fungerer i digitale låsesystemer fra SimonsVoss også i porte, ved sluser og bomme, i elevatorer, skabe og møgler. Den fælles styring af alle anvendelsesområder samtidig med enkel og overskuelig administration takket være effektiv software gør adgangskontrol made by SimonsVoss til en komfortabel oplevelse.