Adgangskontrol – helst digitalt

Du har sikkert allerede oplevet digital åbning og lukning mange gange i din hverdag. Det kan være, når du åbner din bil med et tryk på en knap, når du skal forlade parkeringshuset med et magnetkort, eller når du skal ind i dit hotelværelse, når du er på rejse. I alle disse tilfælde sker adgangskontrollen digitalt – og det med en temmelig selvfølgelighed. Så hvorfor skulle man ikke også anvende de digitale muligheder andre steder?

Som du allerede kunne se ved de nævnte eksempler, er adgangskontrol derudover også et vidt begreb, som er mere end bare åbning af døre, som ved bommen til parkeringshuset. Når nu du tænker på døre, bomme og forskellige indgange, ville det være praktisk, hvis du i stedet for mange "analoge" nøgler har dine adgangsrettigheder i et medium. Her kommer den digitale adgangskontrol på tale.

 

Fordele, når adgangskontrollen er digital

Sig farvel til det tunge, klirrende nøglebundt, og sats fremover på et digitalt låsemedium såsom en transponder eller et SmartCard. Forskellige adgangsrettigheder kan gemmes i dette medium, og adgangskontrollen kan fremover reguleres meget nemmere. For hvorfor bære rundt på mange nøgler, når adgangskontrollen også kan være digital?

Digital låsning giver mange flere fordele. Hvis det f.eks. en dag går galt og du på trods af al forsigtighed mister din nøgle – eller dit digitale låsemedium – er der ikke noget at frygte: Et mistet låsemedium kan nemt spærres i softwaren, hurtigt og digitalt. Adgangskontrollens sikkerhed er altså genskabt på kort tid, uden dyr udskiftning af låse og fremstilling af nye nøgler.

 

Digital adgangskontrol – fleksibel og individuel

Som du allerede har erfaret: Ved den digitale adgangskontrol kan et digitalt låsemedium gemme mere end kun en adgangsrettighed. Det betyder også, at den uden problemer kan individualiseres. Hvis en digital adgangskontrol f.eks. anvendes i et firma, kan det fastlægges, at en medarbejder får adgang til hovedindgangen, til sit eget kontor og til materialerummet. Hvis medarbejderen f.eks. arbejder med IT, kan denne også få adgang til serverrummet. Selv for eksterne serviceudbydere er det muligt at oprette låsemedier. Her kan en leverandør, der bringer varer ind på lageret, nævnes som eksempel. Denne kan få et låsemedium, der kun er beregnet til lageret. Hvis det ønskes, kan adgangen sågar fastlægges til et bestemt tidsrum, hvis man f.eks. siger, at leveringstiden er fra kl. 8-10, og låsemedier kun er programmeret i adgangskontrollen til dette tidsrum.

Hvis adgangskontrollen reguleres digitalt, kan du derudover reagere hurtigt og fleksibelt, når der opstår ændringer. Ikke kun spærringen af et låsemedium går hurtigt, men også tildelingen af nye adgangsrettigheder. Hvis en kollega f.eks. er syg eller på ferie, kan rettighederne til dennes opgaveområde hurtigt tildeles i adgangskontrollen – med nogle få klik og uden at udskifte låsemedium. Du kan dermed altid reagere fleksibelt.

 

Indkørselsbom til en parkeringskælder
Digital adgangskontrol ved en firmaindgang

Sikkerhed kommer i første række ved adgangskontrollen

Netop når adgangskontrollen er digital, lever låseanlægget op til de store krav, hvad sikkerhed angår. Muligheden for at spærre mistede låsemedier, har vi allerede præsenteret, men der er også andre sikkerhedsrelevante fordele. Der er også fordele under den løbende drift, f.eks. DoorMonitoring i realtid. Anlægget kan kontrollere de integrerede døres tilstand, så det hurtigt kan kontrolleres, om en dør er åben eller lukket. Ved "mistænkelige hændelser", f.eks. når en dør er åben for længe, eller der er foretaget et uberettiget adgangsforsøg, kan du blive informeret via sms eller e-mail for at kontrollere adgangskontrollen.

 

Ved interesse

Vi hjælper dig gerne, når det drejer sig om at regulere adgangskontrollen digitalt. Sammen formidler vi dit individuelle sikkerhedsbehov og finder det rigtige låseanlæg.