Beskytte det, der er mest værd for os. Sikkerhed ved uddannelsesinstitutioner.

Skoler og seminariebygninger frekventeres dagligt af hundredvis af skoleelever, studerende og lærere. Det er slet ikke så nemt at holder overblikket over hvem der må opholde sig hvor i bygningen. At garantere sikkerheden er en stor udfordring for de ansvarlige. En intelligent dørforvaltning kanaliserer besøgsstrømmen og beskytter i nødstilfælde både lærere og elever.

 

Uddannelsesinstitutioner stiller høje krav -
også til adgangssikkerheden.

Uddannelsesinstitutioner rummer ofte et stort antal døre og låse, hertil kommer ofte også historiske bygninger.
Derfor er en opdatering eller eftermontering med almindelige låse særdeles dyr.

 • Universiteter består desuden typisk af mange forskellige bygninger 
 • Enkelte lokaler har forskellige anvendelsestider, betinget af diverse foranstaltninger og personer
  (f.eks. gæsteforedrag; på skoler også aftenskoleundervisning)
 • Skemaet skifter fra semester til semester eller skoleår til skoleår
 • Midlertidige adgange for studerende til områder som computer- og laboratoriearbejdspladser skal kontrolleres

Digitalt låse- og adgangskontrolsystem 3060 -
fordelene i et enkelt blik.

 • Verdensførende løsning på det nyeste niveau inden for sikkerhedsteknik
 • Høj investeringssikkerhed og god rentabilitet
 • Stabilt, ringe vedligeholdelse
 • Nem betjening
 • Eftermontering eller konvertering er mulig ved løbende drift
 • Fleksibel nøgleadministration: Bevilge, ændre eller tilbagekalde rettigheder når som helst
 • Begrænse brugerrettigheder lokalt og tidsmæssigt
 • Spærre mistede transpondere eller SmartCards pr. museklik
 • Eksisterende SmartCards som f.eks. studie- eller elevkort kan anvendes som ”digital nøgle”.
sv-branchenloesungen-35skizze
Flur mit Schutzfunktion

Entré med bekyttelsesfunktion

De kan låse eller åbne alle døre med en enkelt tryk i nødstilfælde, f.eks. brand.

Tür mit DoorMonitoring

Dør med dørmonitorerin

I sensible områder kan De indsætte låsecylindere med integreret dørovervågning. Så melder denne ikke kun, hvis en dør står åben for længe, men også om og hvor ofte denne er låst.

Studentenwohnheim

Kollegier

Gem adgangsberettigelser på det samme Id-medie som anvendes til universitetets bygninger. 

Aufzüge

Elevatorer

Fastlæg hvem der har adgang til hvilke etager. Finder der for eksempel en etage, hvor der kun ligger bibliotek eller laboratorier? Der kan kun gives adgang med et berettiget ID-medie.

Spindschränke

Personaleskabe

Forsyn personaleskabe med en digital halvcylinder, så de kun kan åbnes med et berettiget ID-medie. - åbnes med et ID-medie Alle hændelser protokolleres præcist.

Transponderterminal im Außenbereich

Transponderterminal udendørs

Hent nye eller ændrede adgangsberettigelser i specielle terminaler. Ingen tidsrøvende kontakt mellem systemadministrator og bruger.

Haupteingang

Hovedindgang

Programmer Deres system sådan, at hovedindgangen automatisk er åben for alle i undervisnings- og forelæsningstiden. På alle andre tidspunkter kan den kun åbnes med et berettiget ID-medie. 

Facility Management

Facility management

Med Locking-System-Management-Software kan samtlige komponenter i System 3060 oprettes, drives og styres. Softwaren findes i forskellige versioner, fra den enkle startversion til LSM Professional.

Schranken

Bomme

Reguler adgangsberettigelserne til parkeringsplads og garage med museklik. Det er muligt at kombinere betaling til billetsystemer til den offentlige trafik og System 3060.

Bagarmossens Skola: 
En idé danner skole.

På Bagarmossens Skole i Stockholm er 450 elever og ca. 73 lærere fordelt på i alt 11 skolebygninger. Skolen skal være beskyttet mod tyveri, vandalisme, indbrud og nødsituationer som brand. Slet ikke så enkelt. For hvert skoleår ændres skemaerne, og der er forskellige anvendelsestider i de enkelte lokaler og bygningsområder. For slet ikke at tale om skiftende brugere og jævnlige nøgletab. 

Sikkerhed skal læres.
For skandinaverne anvender vi en speciel landeversion: digitale låsecylindere med indkapslet elektronikmodul for døre med Skandinavisk Oval profil. 13 yderdøre kan åbnes såvel med og uden transponder. Skoleadministratoren organiser nemt adgangsrettighederne for lærere og andet personale med LSM Softwaren. Det er specielt praktisk på grund af de mange vikarer, der dagligt går ind og ud. Eller rengøringspersonalet og teknikerne, der ofte arbejder sent om aftenen eller i weekenden. 
Tidligere var skolen lukket om aftenen. I dag kan de offentlige områder, som konferencesale eller musikstudiet, bruges meget mere fleksibelt - og trods det er de sikrede, for skolen aflåser jo praktisk taget sig selv.

Universitetet i Leeds: 
En klasse for sig.

Universitetet i Leeds, der blev grundlagt i 1904, er et af de førende universiteter i Storbritannien. Også hvad angår adgangsstyring er det takket være System 3060 førende inden for sikkerhed, fleksibilitet og økonomisk levedygtighed.

Taktisk fleksibelt.
Universitetet i Leeds har ni forskellige fakulteter, der aller er inddelt i skoler, institutter og centrer. Den over 40 ha store campus består af 39 bygninger. At overvåge og administrere dette enorme areal med den daglige kommen og gåen døgnet rundt er en kæmpeopgave.  For ikke at tale om de ca. 9.000 medarbejdere, 37.000 studenter, utallige hightech-lokaler og kommunikationscentre.
Det kan lade sig gøre med System 3060. I årenes løb kom der stadig flere bygninger til, og takket være systemets skalerbarhed er det heller ikke et problem. I mellemtiden er det digitale låse- og adgangskontrolsysten vokset til omkring 2.600 døre og mere end 11.000 brugere. Og for længst har man indstillet sig på specielle behov: For eksempel får handicappede en transponder med indbygget proximity-chip, der muliggør en berøringsfri og dermed mere komfortabel håndtering i forbindelse med en SmartReader.

Teknisk informatik ved Universitetet i Hannover: 
Beslutning om fremtiden.

Nybyggeriet af afdelingen Teknisk Informatik ved Hannover Universitet blev fra starten designet med henblik på fremtiden. Med System 3060 fra SimonsVoss råder man over et digitalt låsesystem med adgangskontrol.

Netværkskoblet komfort.
De i alt 233 døre i nybyggeriet kan kun åbnes af de til enhver tid berettigede medarbejdere og studenter, for at kunne garantere sikkerheds- og adgangskravene til laboratorier og computerarbejdspladser. Hele låseanlægget er netværkskoblet: Da den nødvendige kabelføring blev planlagt allerede fra starten kunne de forskellige komponenter i systemet forbindes med hinanden via et netværk. Alle informationer overføres fra PC via en toleder-bus til netværksknuden, der befinder sig i nærheden af den digitale lås. Derfra bliver data videresendt trådløst via radio til de digitale komponenter.
På den måde har man lavet et PC-styret adgangskontrolsystem, som lader sig figurere og administrere centralt - nemt og tidsbesparende.  Netværkssamarbejdet garanterer en rapport, der altid er à-jourført via det samlede anlæg.