Faresituationer i den offentlige sektor.
Sikkerhed og arbejdspladser med borgerkontakt.

På offentlige kontorer og administrationer kommer det desværre ofte til konflikter. Med et digitalt låse- og adgangskontrolsystem med beskyttelsesfunktion kan De styre adgangsrettigheder individuelt og dermed skabe sikkerhed for både borgere og ansatte.

 

Adgangsstyring tæt på borgerne!

Offentlige bygninger er som offentligt tilgængelige og oplever livlig trafik. Samtidig skal medarbejderne også have mulighed for uforstyrrede og beskyttede arbejdspladser. Derfor er det vigtigt med en sikker adskillelse mellem disse to områder.

Andre, hyppige krav:

 • Netværkskobling af flere bygninger, da embedsmænd ofte arbejder på forskellige adresse
 • Integrering af tidsregistrerings-systemer i låseanlæggene
 • En parkeringspladsstyring for besøgende og ansatte ved offentlige kontorer med intensiv trafik
 • En regulering af adgangen for rengøringspersonalet

Det fleksible låseanlæg fra SimonsVoss opfylder alle disse krav.

For eksempel forsynes hovedindgangen med en elektrisk døråbner, som kan åbnes i besøgstiden - på alle andre tider kan døren kun åbnes med transponder. Tidsregistreringsterminaler bliver integreret i systemet via SmartRelais og betjenes af transpondere. For rengøringspersonalet gives kun adgang på fastlagte tider med specielt programmerede transpondere. Parkeringspladser for besøgende og beskyttede parkeringspladser for ansatte kan tildeles adskilt. Systemet administreres centralt gennem netværkskobling med WaveNet. Ved store offentlig anlæg er det desuden muligt at forvalte det via Locking-System-Management-Software.

Digitalt låse- og adgangskontrolsystem 3060 -
fordelene i et enkelt blik.

 • Verdensførende løsning på det nyeste niveau inden for sikkerhedsteknik
 • Høj investeringssikkerhed og vældig god rentabilitet
 • Stabilt, ringe vedligeholdelse
 • Nem betjening
 • Eftermontering eller konvertering er mulig ved løbende drift
 • Fleksibel nøgleadministration: Bevilge, ændre eller tilbagekalde rettigheder når som helst
 • Begrænse brugerrettigheder lokalt og tidsmæssigt
 • Spærre mistede transpondere eller SmartCards pr. museklik
 • Eksisterende SmartCards som f.eks. studie- eller elevkort kan anvendes som ”digital nøgle”.
sv-branchenloesungen-35skizze
Flur mit Schutzfunktion

Entré med bekyttelsesfunktion

De kan låse eller åbne alle døre med en enkelt tryk i nødstilfælde, f.eks. brand.

Tür mit DoorMonitoring

Dør med dørmonitorering

I sensible områder kan De indsætte låsecylindere med integreret dørovervågning. Så melder denne ikke kun, hvis en dør står åben for længe, men også om og hvor ofte denne er låst.

Facility Management

Facility management

Med Locking-System-Management-Software kan samtlige komponenter i System 3060 oprettes, opereres og styres. Softwaren findes i forskellige versioner, fra den enkle startversion til LSM Professional.

Aufzüge

Elevatorer

Fastlæg hvem der har adgang til hvilke etager. Findes arkivlokalet for eksempel i kælderen? Så kan kun medarbejdere med et berettiget ID-medie køre ned i kælderen.

Transponderterminal im Außenbereich

Transponderterminal udendørs

Hent nye eller ændrede adgangsberettigelser i specielle terminaler. Ingen tidsrøvende kontakt mellem systemadministrator og bruger.

Haupteingang

Hovedindgang

Programmer Deres system sådan, at hovedindgangen automatisk er åben for alle i ekspeditionens åbningstid. På alle andre tidspunkter kan den kun åbnes med et berettiget ID-medie. 

Archivschränke

Arkivskabe

Forsyn arkivskabe med en digital halvcylinder, så den kun kan åbnes med et berettiget ID-medie. Alle hændelser protokolleres præcist.

Schranke

Bomme

Reguler adgangsberettigelserne til parkeringsplads og garage med museklik. Det er muligt at kombinere betaling til billetsystemer til den offentlige trafik og System 3060.

Forbundsretten i Leipzig:  
Under tavshedens segl.

Forbundsretten i Leipzig har hjemme i en imposant bygning fra det 19. århundrede.  Flere end 100 dommere, advokater og embedsmænd er beskæftiget her. Naturligvis er der mange følsomme områder. De er beskyttet perfekt med System 3060 fra SimonsVoss. 

Sikkerhed i folkets navn.
Det arkitektoniske klenodie rummer mødesale, talrige kontorer samt lokaler til dommere og medarbejdere, så som værelser til advokater, mandanter og journalister samt flere offentligt tilgængelige områder. Med System 3060 kan man meget nemt installere et hierarki blandt adgangsberettigelserne. På den måde efterkommer man bedst tavshedspligten ved alle 550 døre. Talrige døre blev forsynet med låsecylindere med adgangslog. På den måde kan man når som helst spore, hvem der er gået gennem hvilken dør. System 3060 fra SimonsVoss bliver i øvrigt anbefalet af politi og forsikringsselskaber som digitalt låsesystem.

Statsamtet St. Wendel: 
Følge de officielle veje.

De mangfoldige opgaver ved Statsamtet St. Wendel er fordelt på flere bygninger. Samtlige yderdøre og kontordøre i de seks stærkt frekventerede administrationsbygninger og to lokale kontorer er forsynet med den digitale låseteknologi fra SimonsVoss.

Sikker er sikker.
En offentlig myndighed vokser og vokser. Efterhånden var mekaniske låseanlæg ikke længere praktisk mulige. Derfor blev 390 yderdøre og kontordøre samt diverse sidedøre udstyret med de digitale låsecylindere. Allerede tidligt om morgenen strømmer de første besøgende gennem porten til myndighederne. I dag ved alle præcist, hvordan det foregår. Også de ca. 350 embedsmænd. Det er fastlagt helt klart, hvem der har adgang til hvilket kontor og hvem der ikke har. 
For at øge sikkerheden blev yderdørene desuden forsynet med såkaldte motordrevne låse. For uden for kontortiden skal de være sikkert aflåst. Motordrevne låse er forsynet med en elektronisk timer. Dørene bliver således låst automatisk og åbnet igen på bestemte tidspunkter. På den måde er myndighederne meget bedre beskyttet mod indbrud.

Kunstmuseum Stuttgart: 
Med sikkerhed højeste kunstnydelse.

Kunstmuseum Stuttgart er et åbent hus. At museet og restauranten ikke kun er åbent for alle, men også er sikre, det sørger System 3060 fra SimonsVoss for.

Sikkerhed er en kunst.
Museet besøges af ca. 1.000 besøgende hver dag. Yderligere 400 bliver lokket til af de kulinariske nydelser. Derudover skal knap 130 medarbejdere organiseres optimalt. Med System 3060 kan man hurtigt og nemt sikre adgangsrettighederne. Der blev indsat omkring 160 digitale låsecylindere.
En stor fordel ligger i den robuste tilpasningsevne i låsecylinderne. For på museet findes også talrige tykke ståldøre og branddøre med ekstratykkelser på op til 15 centimeter. På trods af tykkelsen lykkes radiotransmission mellem cylinder og transponder absolut problemfrit.