Arbejde netværkskoblet - netværkskoblet virksomhed. Digital låseteknik understøtter effektive organisationsstrukturer.

Industrielle virksomheder står over for forskellige udfordringer. For eksempel reglerne i IFS Food V6 eller databeskyttelsesdirektivet 2018. Midlertidige projektteams, komplekse hierarkistrukturer, eksisterende tidsregistreringssystemer eller sammenkobling af forskellige bygningskomplekser. Et digitalt låseanlæg forenkler meget i globaliseringens og digitaliseringens tidsalder.

 

Adgangskontrol og tidsregistrering for industrien.

Netop i industrivirksomheder er det normalt, at der findes mange forskellige adgangsrettigheder - for eksempel til udvikling, produktion eller administration. 

Dertil kommer ofte flere udfordringer til adgangskontrollen:

 • Komplekse hierarkier og utallige kompetencer
 • Højsikkerhedsområder som udviklingslaboratorier eller bestyrelsesniveau
 • Midlertidig adgang for besøgende, vikarer, rengøringspersonale
 • Andre eksisterende organisationssystemer, f.eks. til tidsregistrering og kantineafregning
 • Nødvendighed for integrering af forskellige adresser i ind- og udland

For alle disse krav tilbyder SimonsVoss en fleksibel og samlende løsning Vores låsecylinder med adgangskontrol registrerer præcist, hvem der har været i hvilket lokale hvornår. Besøgende og vikarer kan få stillet tidsmæssigt begrænsede transpondere eller dagsaktuelle pinkoder til pinkodetastaturer til rådighed.

Biometri-transponder skaber ekstra sikkerhed ved særligt følsomme områder. Også fremmede organisationssystemer, f.eks. en tidsregistrering, lader sig integrere i systemet via Smart Relais.   Vores WaveNet radionetværk forbinder forskellige adresser med hinanden. Og selv meget komplekse organisationer kan vises og styres via Locking-System-Management-Software. 

Digitalt låse- og adgangskontrolsystem 3060 -
fordelene i et enkelt blik.

 • Verdensførende løsning på det nyeste niveau inden for sikkerhedsteknik
 • Høj investeringssikkerhed og vældig god rentabilitet
 • Stabilt, ringe vedligeholdelse
 • Nem betjening
 • Eftermontering eller konvertering er mulig ved løbende drift
 • Fleksibel nøgleadministration: Bevilge, ændre eller tilbagekalde rettigheder
 • Begrænse brugerrettigheder lokalt og tidsmæssigt
 • Spærre mistede transpondere eller SmartCards pr. museklik
 • Eksisterende SmartCards som f.eks. studie- eller elevkort kan anvendes som ”digital nøgle”.

Mercedes-Benz München: 
Sikkerhed under en god stjerne.

Mercedes-Benz’ salgscenter i München er designet som en multifunktionsbygning og er en oplevelsesverden for alle bilfans. Med System 3060 lever adgangsstyringen op til de højeste kvalitets- og teknikstandarder.

Individuelt for 80 brugergrupper.
Mercedes-Benz München har opdelt adgangsrettighederne i 80 brugergrupper. Takket være System 3060 får de individuelle adgangsrettigheder til de forskellige områder i bygningen. I stedet for at hver bruger skal have flere nøgler, råder han over en enkelt transponder, der er programmeret specielt til ham. På den måde har de ansvarlige altid oversigt og kan hurtigt og nemt reagere centralt ved ændringer. 
Via SmartRelais 3063 kan man også integrere bomme, elevatorer og automatikporte i systemet. For eksempel kan en kurér køre frem til en port eller en parkeringskælder, tage elevatoren, gå ind i trappeopgangen og til postafdelingen - alt med en og den samme transponder. Inden for knap to måneder blev der installeret i alt 385 låsecylindere og 54 SmartRelais.

Roche Diagnostics: 
Innovation i sundhedens tjeneste.

Roche Diagnostics beskæftiger ca. 7.000 medarbejdere i Mannheim.  Arbejdet med låseanlæggene på arealet, der omfatter 225 bygninger, er et allround-job for de ansvarlige.  Et tomandshold forvalter og koordinerer med System 3060 adgangen for kolleger, eksterne medarbejdere og besøgende til de indendørs og udendørs døre, tilkørsler og porte. 

Økonomisk og sikkert.
Ved en virksomhed af denne størrelse skal adgangsstyringen være både økonomisk og sikker. Det opnåede man hos Roche med System 3060. Ved ofte brugte mellemdøre indsatte man et SmartRelais. En frit programmerbar styreenhed, der fungerer som en elektrisk døråbner og også betjenes med transponder. Via Smart Relais kan man også integrere elevatorer, bomme og porte i låsesystemet 3060 og betjene dem med en enkelt transponder. En specialvariant slår hos Roche sågar alarmanlæggene til. 
Parallelt til transponderne har Roche også indsat pinkode-tastaturet 3068. På den måde kan man åbne døren med 4- eller 8 cifret kode. Særlig praktisk ved integration af mange eksterne medarbejdere, der kun arbejder i virksomheden i et givet tidsrum.  I stedet for at udstede x-antal transpondere udskifter man simpelthen koden en gang om måneden.

Bryggeriet Beck & Co: 
Vogteren af bremens bryggerkunst satser på SimonsVoss. 

Bryggeriet Beck i Bremen er det største tyske eksportbryggeri. Opskriften på succes: Perfekt logistik, krævende bryggermåder og det mest moderne udstyr. Heller ikke hvad angår sikkerhed og adgangsstyring overlader man noget til tilfældigheder. Og satser på System 3060 fra SimonsVoss.

Med vægten lagt på sikkerhed.
På ca. 13.000 kvadratmeter lagerplads venter over 12 millioner liter øl på omladning. Den største udfordring for de ansvarlige er beskyttelsen af alle yderdøre. For dagligt forlader ca. 250 lastbiler og 90 containere bryggeriet. Det strækker sig over 10 bygninger, hvor der arbejder i alt 1.500 medarbejdere. Med System 3060 er Beck hjulpet på allerbedste måde. Det er fleksibelt, pålideligt, vejrbestandigt og nemt at arbejde med. Fra en central PC styrer man hvem der har adgangsrettigheder til hvilke døre hvornår.
En særegenhed er koblingen af systemet til den eksisterende tyverialarm. Her passer den VdS-certificerede bloklåsfunktion fra SimonsVoss. Den består af en alarmenhed og flere deaktiveringsenheder. Det forhindrer utilsigtet adgang ved tilsluttet alarmanlæg - og dermed kedelige og dyre fejlalarmer.