Pålidelig og fremadrettet
som guldstandarden.
Sikkerhed i finansvæsenet.

Banker og andre finansinstitutter råder som regel over et bredt filialnet med en central administration. Desuden skal eksempelvis åbningstiderne koordineres over for kunderne. En intelligent, digital systemløsning skaber rentabilitet, komfort og sikkerhed.

 

Sikkerhed først og fremmest -
også ved adgangsstyring

Banker stiller specielt høje sikkerhedskrav til låsesystemer og adgangskontrol. Den fysiske beskyttelse af følsomme kundedata står også her i første række. Ikke kun en effektiv, men også en fleksibel løsning er vigtigt her. Kun på den måde kan for eksempel skiftende opgaveområder fra medarbejdere hurtigt vises i systemet. Eller adgangsrettigheder kan hurtigt inddrages for medarbejdere, der fratræder. 

Typiske krav er:

 • Effektiv sikring udendørs
 • Adskillelse af kunde- og medarbejderområder
 • Netværkskobling af de enkelt forretningssteder
 • Adgangsrettigheder til bestemte lokaler for autoriserede medarbejdere

Vort låsesystem 3060 har derfor allerede vist sin værdi i mange banker. Det opfylder også høje sikkerhedsstandarder, og gennem den kabelfri installation sker montagen på kort tid. Systemet gør det også muligt at reagere hurtigt på hændelser som nøgletab, medarbejderopsigelser etc. Med et enkelt klik kan en enkelt transponder deaktiveres, så ”huller i systemet” er fuldstændig udelukket. Desuden  gør System 3060 det muligt at administrere flere adresser centralt.

Digitalt låse- og adgangskontrolsystem 3060 -
fordelene i et enkelt blik.

 • Verdensførende løsning på det nyeste niveau inden for
  sikkerhedsteknik
 • Høj investeringssikkerhed og god rentabilitet
 • Stabilt, ringe vedligeholdelse
 • Nem betjening
 • Eftermontering eller konvertering er mulig ved løbende drift
 • Fleksibel nøgleadministration: Bevilge, ændre eller tilbagekalde rettigheder når som helst
 • Begrænse brugerrettigheder lokalt og tidsmæssigt
 • Spærre mistede transpondere eller SmartCards pr. museklik
 • Eksisterende SmartCards som f.eks. studie- eller elevkort kan anvendes som ”digital nøgle”.
Gebäude Rendering
Flur mit Schutzfunktion

Entré med bekyttelsesfunktion

De kan låse eller åbne alle døre med en enkelt tryk i nødstilfælde, f.eks. brand.

Tür mit DoorMonitoring

Dør med dørmonitorering

I sensible områder kan De indsætte låsecylindere med dørovervågning. Så melder denne ikke kun, hvis en dør står åben for længe, men også om og hvor ofte denne er låst.

Facility Management

Facility management

Med Locking-System-Management-Software kan samtlige komponenter i System 3060 oprettes, opereres og styres. Softwaren findes i forskellige versioner, fra den enkle startversion til LSM Professional.

Aufzüge

Elevatorer

Fastlæg hvem der har adgang til hvilke etager. For eksempel kan kunder kun komme fra garagen til kundeekspeditionen, mens medarbejdere med et berettiget ID-kort også har adgang til administrationsetagerne.

Transponderterminal im Außenbereich

Transponderterminal udendørs

Hent nye eller ændrede adgangsberettigelser i specielle terminaler. Ingen tidsrøvende kontakt mellem systemadministrator og bruger.

Haupteingang

Hovedindgang

Programmer Deres system sådan, at hovedindgangen automatisk er åben for alle i ekspeditionstiden. På alle andre tidspunkter kan den kun åbnes med et berettiget ID-medie.

Kundenschließfächer

Kundebokse

Forsyn kundebokse med en digital halvcylinder, så den kun kan åbnes med et berettiget ID-medie. Alle hændelser protokolleres præcist.

Schranken

Bomme

Reguler adgangsberettigelserne til parkeringsplads og garage med museklik. Det er muligt at kombinere betaling til billetsystemer til den offentlige trafik og System 3060.

Sparekassen Ingolstadt: 
Garanteret depotsikkerhed.

I Sparekassen Ingolstadt går dagligt omkring 200 ansatte og hundreder af kunder ind og ud. Uvedkommende adgang er tabu - det sørger System 3060 for med adgangskontrol.

Fleksibel adgangsløsning.
Med beskyttelse af hovedkontoret og to sidebygninger i centrum har adgangsstyring i Sparekassen Ingolstadt vundet betydeligt i fleksibilitet med System 3060.  Systemets clou: Døre, porte, bomme, kældergarager og elevatorer og møbler lader sig nu åbne med et enkelt medie.
En yderligere fordel er den automatiske ”arv af adgangsrettigheder”: Får en medarbejder for eksempel berettigelse til sin kontordør, kan han automatisk også få berettigelse til alle døre, som han skal passere på vejen derhen. Han får nærmest med et enkelt museklik den komplette vej udefra til det pågældende kontor. Hvad enten det drejer sig om at udstede adgangsrettigheder, spærre eller udvide dem - de ansvarlige kan ganske enkelt reagere fra PC’en.

LBS Baden-Württemberg: 
Et hjem for fremtiden.

Sparekassen LBS med adresse i Karlsruhe og Stuttgart overlader heller ikke ved sikkerheden noget til tilfældighederne. Med System 3060 fra SimonsVoss sætter de en ny målestok. 

Sikkerhed inden for egne fire vægge.
To bygninger, som man selv bruger, og otte udlejede bygninger med ca. 800 brugere blev forsynet med digitale låsecylindere. Alle yderdøre samt vigtige indendørs områder så som f.eks. arkivlokaler til data og dokumenter, personale- og lagerrum er opgraderet. Det ligger helt klart hvem der må være hvor hvornår. I særligt følsomme områder har generelt kun udvalgte brugere adgang, for eksempel bestyrelsen.
Da tildelingen af adgangsrettigheder hos LBS håndhæves meget hierarkisk og restriktivt, var management-softwaren fra SimonsVoss.virkelig en lettelse for de ansvarlige.  Rettighederne kan nemt ændres fra en PC når som helst. Også en decideret adgangssporing er muligt: Alle adgange bliver registreret og kan når som helst spores.

Sparekassen Gera-Greiz: 
Sikkerhed skal svare sig.

Sparekassen Gera-Greiz beskæftiger ca. 550 medarbejdere i i alt 45 filialer og andre filialer. Med System 3060 fra SimonsVoss råder man her over et komplet digitalt låsesystem med adgangskontrol.

Også innovation skal lønne sig.
På grund af den stadige vækst steg antallet af mistede nøgler. Håndteringen blev stadig mere kompliceret, sikkerheden led under det. Med det digitale System 3060 kunne vi afhjælpe problemet. Forvaltningen af adgangsrettighederne for alle 45 driftssteder styres centralt online fra hovedkontoret.  Brugerne kan tilknyttes bestemte grupper, og den enkelte kan også tildeles rettigheder som enkeltindivider.   I bestemte lokaler har alle medarbejdere adgang - til følsomme arealer kun ganske få. 
Det er ikke kun klart fastlagt, hvilke lokaler hver enkelt har adgang til, men også hvornår og hvor længe. Rengøringspersonalet for eksempel har kun en berettigelse i et bestemt tidsrum. Med WaveNet radionetværket i System 3060 kan man ikke kun styre alle programmerings- og vedligeholdelsesopgaver, men kan også kontrollere den samlede status quo i det samlede netværk - hvad enten det er luknings- eller dørtilstande, batteriadvarsel eller adgangslister.