Regeling van nooduitgangen wordt digitaal

Niemand wil er zelfs maar aan denken dat een nooduitgang in een noodsituatie bij snelle evacuatie van een gebouw uitvalt. Technisch zijn bij een bouwtechnisch goedgekeurde en gecertificeerde nooduitgang alle maatregelen genomen om zoiets te vermijden. Met een eigentijdse digitale regeling van nooduitgangen kunnen de functies en de bediening van dergelijke deuren echter nog worden uitgebreid of ten opzichte van puur mechanische oplossingen worden geoptimaliseerd.

 

De regeling van nooduitgangen als uitdaging

Nooduitgangen vormen een essentieel onderdeel van de infrastructuur in administratieve gebouwen, bioscopen en concertzalen, ziekenhuizen, hotels en scholen. Het aantal en posities van de nooduitgangen zijn duidelijk vastgelegd. Ze zijn in geval van gevaar door hun technische uitrusting bedoeld voor een snelle en absoluut barrièrevrije evacuatie van de personen uit het gebouw.

Nooduitgangen gaan altijd open in de richting van de reddingsmogelijkheden. Ze moeten te allen tijde en door iedereen van binnenuit geopend kunnen worden. Tegelijkertijd mogen er van buitenaf geen zwakke plekken ontstaan die het makkelijk maken om in het gebouw binnen te dringen. Deze schijnbare tegenspraak in de functionaliteit vormt de technische uitdaging bij de planning en het gebruik van nooduitgangen.

 

Mechanische regeling van nooduitgangen stoot aan haar grenzen

De nieuwe systemen voor digitale sluittechniek en toegangscontrole, zoals Systeem 3060 van SimonsVoss, bieden ten opzichte van de mechanische systemen een paar belangrijke voordelen, waardoor ze steeds meer worden toegepast. Elke nooduitgang en elk ver- of ontgrendelingspunt is centraal te registreren en indien nodig intelligent regelbaar. Niemand hoeft daarvoor door het gebouw te lopen. Digitale besturing van de nooduitgangen werkt als het ware contactloos. De deurelementen zelf en de bijbehorende voor pc 's verkrijgbare tools in de digitale software geven meteen de betreffende status van de nooduitgangen aan (open, gesloten, vergrendeld). Dergelijke DoorMonitoring stelt de verantwoordelijke in het gebouw in staat om bij gevaar binnen seconden te reageren en bijvoorbeeld met één klik centraal alle nooduitgangen op hetzelfde tijdstip vrij te geven voor activering. Dit zou met een mechanische regeling niet mogelijk zijn. In dat geval zou elke mechanisch beveiligde nooduitgang handmatig door een (vluchtende) persoon moeten worden geopend.

Meer veiligheid en comfort door digitale aansturing van nooduitgangen

Zutrittskontrolle_digitales_Schliesssystem_3D

Een tweede wezenlijk voordeel van de digitale regeling van nooduitgangen is de documentatie. Voor elke nooduitgang in het gebouw wordt nauwkeurig vastgelegd of en wanneer de deuren van binnenuit of van buitenaf geopend werden. Storingen vallen niet pas op in geval van gevaar wanneer de nooduitgang niet naar behoren functioneert. De in het digitale sluitsysteem compleet geregistreerde sluitmedia (transponder of kaart) maken het mogelijk om tegelijkertijd vast te stellen wie de geregistreerde poging tot opening doet.

In bepaalde gevallen en bij onderhoudswerkzaamheden kan het openen van afzonderlijke nooduitgangen gewenst of noodzakelijk zijn. Hier kunnen bij digitale regeling van de nooduitgang – anders dan bij mechanische regeling – comfortabel tijdzones worden gecreëerd voor bevoegde personen. In zulke periodes moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor- en achteraf registreert de digitale regeling van de nooduitgang of er weer correct vergrendeld is. Bij puur mechanische nooduitgangen moet dit afzonderlijk worden gecontroleerd door de Facility Manager, enz.

Eenvoudige integratie van digitale regeling van de nooduitgang

Bij een uitbreiding van een gebouw die eveneens over nooduitgangen beschikt, is de integratie ervan in de digitale aansturing van de nooduitgang geen probleem. Er zijn geen inspanningen voor het extra beheer nodig. Nog een pluspunt ten opzichte van de mechanische regeling van de nooduitgang is dat digitale systemen met relatief weinig inspanningen de mogelijkheid bieden tot combinatie of integratie met bestaande inbraak- en brandmeldsystemen. Met de bijbehorende softwarecomponenten kunnen deze functies in het centrale beheer worden geïntegreerd om de besturing van alle voor de beveiliging van het gebouw relevante processen te vereenvoudigen.